• Điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi như tốc độ tăng trưởng GDP cao và ổn định, thu nhập trung bình ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng được cải thiện nhanh chóng, dân số thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu gia tăng đáng kể là những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ ô tô tại Việt Nam. Mặc dù vậy, ngành sản xuất ô tô trong nước vẫn phải đối mặt với những vấn đề nan giải, tỷ lệ nội địa hóa thấp, chi phí sản xuất cao và kinh nghiệm sản xuất vẫn còn thiếu. 
  • Vì thế, chính sách bảo hộ nội địa của chính phủ Việt Nam trong việc điều tiết thị trường đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp ô tô. Những thay đổi gần đây trong chính sách của chính phủ ảnh hưởng đáng kể đến ngành sản xuất và lắp ráp ô tô và chính những thay đổi này cũng đã tạo ra các cơ hội phát triển cho bất động sản công nghiệp. Các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp đang ở trong thời điểm rất tốt để khai thác lợi ích từ nhu cầu mở rộng sản xuất của các đơn vị sản xuất và lắp ráp ô tô. Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra các giải pháp về cụm công nghiệp sản xuất ô tô chuyên dụng để góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp này hơn nữa. Ở Việt Nam, mặc dù ngành công nghiệp ô tô vẫn còn non kém trong việc phát triển sản xuất và lắp ráp so với các quốc gia ASEAN khác, tuy nhiên sự tích tụ các quỹ đất công nghiệp dành cho nền công nghiệp ô tô đang được gia tăng trên thị trường. Đồng thời, mỗi vùng miền ở Việt Nam lại có những lợi thế cạnh tranh riêng biệt dựa trên sự khác biệt về tính chất kinh doanh và sản xuất cũng như quỹ đất sẵn có.